Expedia

  • Predstavite se globalnoj publici
    Vaša se smještajna jedinica objavljuje na više od 200 stranica za rezervaciju putovanja kao što su Expedia, Hotels.com, Egencia i mnoge druge; u više od 75 zemalja i na 35 jezika; koje mjesečno privlači 75 milijuna putnika.
  • Privucite raznolike putnike
    Naš dinamičan portfelj brandova Vam pomaže u povećanju broja rezervacija putem širokog raspona kanala uključujući korporativne, mobilne pakete (npr. let+hotel) te mnoge druge!
  • Maksimalizirajte Vašu mogućnost ostvarivanja prihoda
    Naši alati koji su jednostavni za korištenje i vrhunski timovi za prodaju i podršku Vam pomažu u optimizaciji Vaše strategije za popunjavanje Vaših smještajnih kapaciteta te povećanja Vaših prihoda!